Luottamuksellisuus

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, PL 73, 80101 JOENSUU

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jani Kontturi

3. Rekisterin nimi
Pohjois-Karjalan Radiokerho OH7AB ry Verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on OH7AB Verkkokaupan asiakkaiden tietojen ylläpito, käyttäjätunnistus sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää OH7AB Verkkokaupan toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Tietoja ei eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Asiakkaan etu- ja sukunimi
Yrityksen tai yhteisön nimi
Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite
Postiosoite Puhelinnumero
Tiedot aikaisemmista ja käsitellyistä tilauksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet
OH7AB Verkkokaupan asiakkaan itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Europpan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta OH7AB Verkkokaupan ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tarvittaessa käyttäjän pyynnöstä.

8. Rekisterin suojaus
Asiakasrekisterin tietoja voi hakea vain henkilö, jolla on tietokannan käyttöön oikeuttava käyttäjätunnus ja salasana. Asiakastiedot ovat Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:lle ehdottoman luottamuksellisia, eikä rekisteriä tai rekisterin käyttöoikeutta luovuteta ulkopuolisille.
Jatka
osCommerce